Inschakelen debug voor het loggen van fouten

WordPress beschikt voor over de mogelijkheid om eventuele fouten weg te schrijven naar de debug.log bestand. Wees hier wel voorzichtig mee en ga niet alle debug eigenschappen inschakelen aangezien je dan mogelijk per abuis de fouten gaat tonen op de website en dat wil je niet.

Om de debug optie in te schakelen is de beste optie om onderstaande code in te voegen in de wp-config.php bestand in de root van de WordPress installatie:

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Met name de onderste regel is van belang aangezien je daarmee voorkomt dat je de eventuele fouten op de website gaat tonen waarmee mogelijk kwetsbare info wordt getoond. Als je de code hebt toegevoegd zal er in de map WP-Content een debug.log bestand worden aangemaakt op het moment dat er fouten worden gedetecteerd in de vele scripts die worden uitgevoerd.

Laat de eerste reactie achter