Inschakelen debug voor het loggen van fouten

WordPress beschikt voor over de mogelijkheid om eventuele fouten weg te schrijven naar de debug.log bestand. Wees hier wel voorzichtig mee en ga niet alle debug eigenschappen inschakelen aangezien je dan mogelijk per abuis de fouten gaat tonen op de website en dat wil...